| Webstudio JV-Arms - tvůrce našich stránek

  Prohlášení o přístupnosti stránek

Webová prezentace zarybnik.cz je  vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechna důležitá pravidla nejznámějších metodik v ČR - Blind Friendly Web a WCAG 1.0.
Struktura  je vytvořena validním HTML kódem, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS).
Pro hodnoty atributů značkovacího jazyka a vlastností stylových předpisů na tomto webu jsou použity relativní jednotky místo absolutních, čímž je zajištěno, že jeho obsah lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.

Výsledky analýzy jasu a kontrastu pozadí a textu:

Text stránky: barevná diference minimálně: 734 / kontrast: 255
Navigační tlačítka: barevná diference: :613 / kontrast: 220
Textová navigace: barevná diference: 734 / kontrast: 255

Ke zprostředkování důležitých informací nejsou použity obrázky ani zvýraznění barvou
Stránky neobsahují žádné blikající animované grafické prvky

Elektronické adresy uvedené na těchto stránkách jsou z důvodu ochrany před nevyžádanou poštou zakódovány. Kliknutím na jejich odkaz aktivujete svého poštovního klienta.Pokud budete mít s přístupností obsahu tohoto webu či s jeho používáním jakýkoliv problém, kontaktujte  webmastera
Přístupnost stránek je testována prostřednictvím serveru CynthiaSays.

Logo Watchfire.com   Testováno prostřednictvím Watchfire.com

Watchfire WebXACT™ můžete použít ke kontrole přístupnosti a kvality internetových stránek a ochrany osobních údajů
Watchfire WebXACT

Podmínky použití (v anglickém jazyce) Copyright © 2003-2004 Watchfire Corporation. All Rights Reserved

Copyright © 2003-2004 Watchfire Corporation. All Rights Reserved


AUTORSKÁ PRÁVA

Copyright zarybnik.cz © 2007. Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Informace na nich zveřejněné, včetně textu, fotografií, log, pa opisovaných postupů, nesmějí být reprodukovány, předávány ani distribuovány bez předchozího souhlasu zarybnik.cz. Některé části webových stránek obsahují loga, případně další prvky třetích stran, na které se obdobně vztahují autorská práva jejich držitelů.
Design by Jiří Valíček © 1999 - 2005

PODMÍNKY POUŽITÍ

Aktualizace podmínek použití
zarybnik.cz poskytuje informace uvedené na tomto webu jako veřejnou službu a vyhrazuje si právo  kdykoli je změnit a aktualizovat bez předchozího upozornění. Tisk materiálů uvedených na tomto webu a jejich využití pro osobní nebo studijní účely je povoleno bez omezení.
Publikovat obsah těchto stránek v tisku, na jiných webových stránkách nebo jakýmkoli jiným způsobem, je dovoleno pouze po předchozím souhlasu vlastníka.

Přehled webhostingu|

Přehled webdesignérů|

Vyhledávání letů nízkonákladových aerolinek|

Privacy | Accessibility | Kontakty

Stránky obsahují validní html kód, odpovídající W3C HTML 4.01 Strict.| Stránky validátora CSS - Tyto stránky obsahují validní css kód.| Stránka splňuje podmínky přístupnosti podle WAI Priority 3|

Poslední aktualizace 25.04.2007
Copyright zarybnik.cz © 2007
Design by Webstudio JV-Arms © 1999 - 2007
Webmaster