Webstudio JV-Arms - tvůrce našich stránek

Klášterní Skalice

Fotografie jsou se svolením autorů převzaty ze serveru cestyapamatky.cz

Rekonstrukce půdorysu kláštera

Rekonstrukce půdorysu kláštera

Model kláštera. Originál je uložen v kouřimském museu

Model kláštera
Originál je uložen v kouřimském museu

Další pohled na model kláštera

Další pohled na model kláštera

Torzo gotického pilíře

Torzo gotického pilíře

Pilíř se částí zdi příčné lod

Pilíř se částí zdi příčné lodi

Výběhy žeber příčné lodi

Výběhy žeber příčné lodi

Barokní kaple

Barokní kaple

Okno kapitulní síně

Okno kapitulní síně

Svorník z kostelní klenby

Svorník z kostelní klenby

Západní pohled na nádvoří zámku

Západní pohled na nádvoří zámku

 
Východní průčelí zámecké kaple

Východní průčelí zámecké kaple

Privacy | Accessibility | Kontakty

Stránky obsahují validní html kód, odpovídající W3C HTML 4.01 Strict.| Stránky validátora CSS - Tyto stránky obsahují validní css kód.| Stránka splňuje podmínky přístupnosti podle WAI Priority 3|

Poslední aktualizace 26.11.2009
Copyright zarybnik.cz © 2007
Design by Webstudio JV-Arms © 1999 - 2007
Webmaster