Ceník

Produkt Cena (bez DPH)
Písek 0-4 90,-  Kč/t
Štěrkopísek 0-32 70,-  Kč/t
Zásypová zemina netříděná - neúživná 50,- Kč/t